Voorlopig worden bij bestaande en nieuwe logopedie aanmeldingen logopedische behandelingen door middel van online Logopedie gegeven.
Dit in verband met het coronavirus.
< naar de vorige pagina      
Behandeling en Vergoeding

Behandeling
De behandeling vindt in principe 1 keer in de week plaats en duurt een half uur.
Ik streef ernaar om wekelijks op dezelfde dag en tijd een afspraak te maken.
Uitzonderingen zijn echter altijd mogelijk.
Het aantal sessies dat nodig is om het logopedische doel te bereiken is uiteraard afhankelijk van het probleem.
De oefeningen die gedaan zijn tijdens de behandeling worden veelal meegegeven in een oefenmap, zodat er thuis ook geoefend kan worden.
Ouders mogen altijd bij de behandeling aanwezig zijn, mits dit geen negatieve invloed heeft op het leerproces.

Afronding
Indien het logopedische doel bereikt is worden de behandelingen gestopt. Na 3 tot 6 maanden vindt er een controle plaats.
Aan het eind van een behandelperiode wordt het eindresultaat en het verloop van de behandeling met u besproken.
Ook wordt uw mening gevraagd middels een enquete. Uw inzet is vrijwillig en uw reacties worden anoniem verwerkt.
Door deze digitale vragenlijst in te vullen draagt u bij aan het verbeteren van de zorg zoals die door mijn praktijk wordt gegeven.

Aan-huis-behandeling
In enkele uitzonderlijke gevallen geven wij ook behandelingen aan huis van de client. Bijvoorbeeld bij mensen die bedlegerig zijn of bij (pasgeboren) baby's.
In deze gevallen moet op de verwijsbrief aangegeven staan dat aan huis behandeling geindiceerd is.

Verhindering
Indien u de gemaakte afspraak met de logopediste niet na kan komen, moet u dat uiterlijk 24 uur vantevoren aan de logopediste of haar collega kenbaar maken.
Als u later afzegt kan de behandeling toch in rekening worden gebracht, 75% van de kosten zijn dan voor uw eigen rekening. Gelukkig hoeft ik het verzuimtarief slechts zelden te declareren.

Vergoeding / Wat kost logopedie?
De maximumtarieven voor logopedische zorg worden jaarlijks wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
De zorgverzekeraars hanteren hun eigen tarieven, die ruim onder de wettelijke tarieven liggen. Wat u uiteindelijk betaalt is afhankelijk van de zorgverzekeraar en het soort polis die hun heeft. Hoe de vergoeding gaat, kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden.
 
Aanmeldingsformulier
Contact
Logopediepraktijk Grunberg
Koolhovenstraat 2
3772 MT Barneveld
tel: 06 1495 2684
email: info@communicatiezorg.com of
logopedie@communicatiezorg.com
Openingstijden:
maandag   09.00 - 17.00 uur
dinsdag     09.00 - 17.00 uur
woensdag  09.30 - 17.00 uur
en  18.00 - 21.00 uur
donderdag 09.00 - 17.00 uur
vrijdag      09.30 - 13.30 uur
U kunt een afspraak met ons maken per telefoon en per e-mail.
Tijdens behandelingen kunnen we
de telefoon niet opnemen.
Spreekt u dan uw naam en
telefoonnummer in op de voicemail.
Wij bellen u graag terug.