zet door om te klimmen en je bereikt wat je wilt
< naar de vorige pagina      
Aanmelden na verwijzing of direct toegankelijk
Aanmelding voor logopedische behandeling kan met een verwijzing van een huisarts of specialist of is direct toegankelijk (=zonder verwijzing).

Procedure aanmelding kinderen van peuterspeelzalen en basisscholen in Barneveld en omstreken
Kinderen van peuterspeelzalen en basisscholen worden op indicatie van leerkrachten, of jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau gescreend door een logopedist van GGD Gelderland-Midden. Als uit dit onderzoek blijkt dat uw kind logopedie nodig heeft, dan wordt u gevraagd contact op te nemen met een logopediepraktijk waar uw zoon of dochter verder behandeld wordt.
U kunt een logopedist kiezen uit de lijst die u van de logopedist van GGD Gelderland-Midden krijgt. Kiest u voor logopediepraktijk Grunberg dan bent u van harte welkom! U kunt telefonisch of via het aanmeldingformulier een afspraak maken.

Directe Toegang
Logopediepraktijk Grunberg is direct toegankelijk. U kunt zelf een afspraak met ons maken voor de behandeling van taal-, spraak-, stem-, gehoor- en slikproblemen.
Voor de meeste behandelingen heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig.
Let op! Voor behandelingen zoals preverbale logopedie en behandeling aan huis blijft een medische indicatie nodig.

Wat betekent direct toegankelijke logopedie?
Direct toegankelijke logopedie betekent dat u, met of zonder verwijsbrief, zelf kunt kiezen in welke logopediepraktijk u behandeld wilt worden.
Overlegt u graag eerst met uw huisarts dan kan dat ook.

Wanneer is wel een verwijsbrief nodig voor logopedie?
Een verwijsbrief nodig van uw huisarts of kinderarts.
Dat is nodig omdat eerst onderzocht moet worden of er medische oorzaken zijn voor de moeilijkheden in het mondgebied.
Dit kan gewenst zijn bij jonge kinderen.

Wat is een DTL-screening?
Komt u zonder verwijsbrief bij de logopedist? Dan wilt u zeker weten dat u aan het goede adres bent met uw klacht.
Daarom krijgt u een DTL-screening. Dat is een kort vooronderzoek waarbij de logopedist vragen stelt over uw klachten.
De vragen die u krijgt, gaan over uw moeite, pijn of functieverlies in mond, keel of oor. Ook kijkt de logopedist naar uw slikfunctie.

Waarom doet de logopedist een DTL-screening?
Het is mogelijk dat uw klachten te maken hebben met andere klachten of ziektebeelden.
Voor de behandeling begint, wil de logopedist graag zeker weten of uw klacht wel echt een logopedisch probleem is.
Twijfelt zij? Dan krijgt u het advies om eerst naar uw huisarts te gaan.

Wordt logopedie vergoed?
Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
U kunt dit nagaan in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Waarop moet u zelf letten?
Sommige zorgverzekeraars eisen na een aantal behandelingen een nieuwe verwijsmachtiging voor zij overgaan tot verdere vergoeding.
Ook gaan zorgverzekeraars verschillend om met de vergoeding van de DTL-screening. U kunt dit nagaan in uw polisvoorwaarden. 
Aanmeldingsformulier
Contact
Logopediepraktijk Grunberg
Anthonie Fokkerstraat 2
3772 MR Barneveld
Tel: 06 1495 2684
Email: info@communicatiezorg.com of
logopedie@communicatiezorg.com

Openingstijden:
maandag   09.00 - 17.00 uur
dinsdag     09.00 - 17.00 uur
woensdag  09.30 - 17.00 uur
         en    18.00 - 21.00 uur
donderdag 09.00 - 17.00 uur
vrijdag      09.30 - 13.30 uur

U kunt een afspraak met ons maken per telefoon of per
e-mail.


Tijdens behandelingen kunnen we
de telefoon niet opnemen.
Spreekt u dan uw naam en
telefoonnummer in.
Wij bellen u graag terug.