zet door om te klimmen en je bereikt wat je wilt
< naar de vorige pagina      
Logopedie

Taal
Passief
Taalinhoud:
-Het kind begrijpt eenvoudige woorden niet die leeftijdsgenoten wel begrijpen

Taalvorm
-Het kind begrijpt uitleg en opdrachten in ingewikkelder zinnen niet

Aktief:
Taalvorm:
-Het kind heeft moeite met de produktie van zinnen:
de zinnen zijn korter of onvollediger dan die van leeftijdsgenoten.
De woorden in de zin worden onvoldoende vervoegd en verbogen.

Taalinhoud:
-Het kind gebruikt te weinig verschillende woorden:
de woordenschat is te beperkt in vergelijking met leeftijdsgenoten

Taalgebruik:
-Het kind gebruikt zijn taal onvoldoende voor:
o het uitdrukken van spontane gevoelens
o het vragen en geven van informatie
o het onder controle houden van het
tegenwoordige of toekomstige gedrag van een of meer van de deelnemers aan de interactie
o het leggen en onderhouden van sociale contacten
-Er is sprake van onvoldoende conversatievaardigdheid:
o moeite met beurt nemen
o moeite met het vasthouden van een gespreksonderwerp
moeite met het bekend veronderstellen van kennis bij de luisteraar

NT2
-Het kind ontwikkelt zich trager in de Nederlandse taal dan andere kinderen in dezelfde omstandigheden
-Er is sprake van een ontwikkelingsachterstand in de eigen taal (bijv. het kind kent weinig woorden, er is sprake van een slechte zinsbouw)

Afwijkende mondgewoonten
Er is sprake van:
-mondademen
-duim- of vingerzuigen/speen
-verkeerd slikken
-kwijlen


Spraak
-Het kind spreekt onduidelijk
-Het kind laat klanken weg, vervangt klanken
of klankverbindingen of spreekt deze verkeerd uit.
Het kind vervormt klanken
(bijv. slissen of een nasale spraak)

Niet-vloeiendheid
-Er is sprake van bezorgdheid van de ouders m.b.t. het niet-vloeiende spreken
-Enkele van de volgende kenmerken zijn aanwezig:
o een klank, woord/woorddeel of zin wordt vaker dan drie maal herhaald
o het kind lijkt vast te zitten op een klank (blokkade)
o het kind houdt klanken aan (verlenging)
o Er is spanning zichtbaar tijdens niet-vloeiende spreken
-Oogcontact wordt vermeden tijdens het niet-vloeiende spreken
-Er zijn gedragingen zichtbaar met als doel het niet-vloeiende spreken te verbergen of te verminderen
-Het kind is zich bewust van het niet-vloeiende spreken en vermijdt bepaalde spreeksituaties

Broddelachtig spreken
-Er is sprake van een hoog spreektempo
-Er zijn woordverhaspelingen
-Er zijn herhalingen van woorden/lettergrepen
-Het kind is zich niet bewust van het slechte spreken
-Er is sprake van woordvindingsproblemen
-Het kind formuleert slecht

Stem
-Het kind is langer dan drie weken hees of schor
-Het kind heeft pijn in de keel na/tijdens het spreken
-Het kind is snel moe na het spreken
-Het kind heeft soms last van wegvallen van de stem
-Er is sprake van voortdurend de keel schrapen
-Er is sprake van stemzwakte (te weinig volume),
stemdaling of -stijging

Gehoor
Er is sprake van:
-wisselend of slecht reageren op geluid en/of gesproken taal
-schrikreacties
-slechte concentratie en motorische onrust
-vertraagde taalontwikkeling
-uitspraakstoornissen
-een opvallende intonatie/luidheid
-weinig initiatief in communicatie
-niet reageren of niet begrijpen als het kind uw gezicht niet ziet
-veel om herhaling vragen of kijken bij anderen
-opvallend veel aankijken van de spreker
-moeite met auditieve oefeningen

Auditieve vaardigheden
Er is sprake van:
-zwakke concentratie bij auditieve taken
-moeite met richten op een geluidsbron
-moeite met het herkennen van woorden die onduidelijk zijn uitgesproken
-moeite met het uitspreken van meerlettergrepige woorden
-klanken die veel op elkaar lijken worden tijdens het spreken verwisseld, terwijl het kind de klanken afzonderlijk wel goed kan maken
-moeite met rijmen
-moeite met het onthouden van opdrachten
-zwakke spraak-taalontwikkeling
-(spellingsproblemen)


 
Aanmeldingsformulier
Contact
Logopediepraktijk Grunberg
Anthonie Fokkerstraat 2
3772 MR Barneveld
Tel: 06 1495 2684
Email: info@communicatiezorg.com of
logopedie@communicatiezorg.com

Openingstijden:
maandag   09.00 - 17.00 uur
dinsdag     09.00 - 17.00 uur
woensdag  09.30 - 17.00 uur
         en    18.00 - 21.00 uur
donderdag 09.00 - 17.00 uur
vrijdag      09.30 - 13.30 uur

U kunt een afspraak met ons maken per telefoon of per
e-mail.


Tijdens behandelingen kunnen we
de telefoon niet opnemen.
Spreekt u dan uw naam en
telefoonnummer in.
Wij bellen u graag terug.