zet door om te klimmen en je bereikt wat je wilt
< naar de vorige pagina      
Logopedie

Ouderen en Logopedie

Ook ouderen komen zo nu en dan terecht bij de logopedist. Het effect van de logopedische begeleiding hangt vaak samen met motivatie, belastbaarheid en conditie, gezondheid, nevenstoornissen en leerbaarheid. Vaak komen alleen ouderen met beginnende logopedische problemen of revaliderende ouderen in de vrije vestiging. Als iemand bijv. na een operatie of na een beroerte weer naar huis mag om te revalideren, kan de logopedist in het ziekenhuis of revalidatie de behandeling overdragen aan de collega in de vrije vestiging.

Afhankelijk van de conditie van de client en het advies van de arts, vindt de behandeling op de logopediepraktijk of bij de client thuis plaats.
Voor ouderen die verminderd belastbaar zijn, kan het handig zijn dat een partner of familielid bij de behandeling aanwezig is, zodat zij instructies kunnen krijgen om thuis het oefenen te begeleiden.

Logopedische problemen bij ouderen

- stemklachten
Ouderen hebben vaak hun stem beroepsmatig niet meer nodig. Toch kunnen er bij ouderen ook stemproblemen op treden en dat kan belemmerend werken in het sociale leven. Er kan sprake zijn van heesheid of een schorre stem, van een vervelend gevoel in de keel (globusklachten), een wegvallende stem, stembandknobbeltjes, poliepen of bijvoorbeeld een stembandverlamming. Soms gaan deze klachten gepaard met KNO-klachten of astma. Ook wil het weleens voorkomen dat er maag-/darmklachten zijn of dat er sprake is van schade aan de stembanden t.g.v. bijvoorbeeld roken.

- ademklachten/hyperventilatie
Steeds komen er meer mensen die allergische klachten hebben, een verkeerde ademing of last hebben van hyperventilatie, o.a. ten gevolge van stress. U kunt ook naar de logopedist om een andere manier van ademen te leren ( buikademing) waardoor u ontspannener bent en minder stressklachten kunt ervaren.

- hoorproblemen
Veel ouderen worden slechthorend en dragen hiervoor een hoorapparaat. Het gaat dan om ouderdomsslechthorendheid (presbyacusis) waarbij het gehoor langzaam aan over de hele linie minder wordt. Het kan raadzaam zijn om een cursus spraakafzien te volgen. In deze cursus leert u o.a. lip lezen en gebaren interpreteren die in de dagelijkse communicatie voorkomen. Deze cursus wordt zowel individueel als in groespverband aangeboden.

- stoornissen na een beroerte (infarct of hersenbloeding)
Na een beroerte kunnen logopedische stoornissen een restverschijnsel vormen. Als de client weer terug naar huis gaat om te revalideren, kan de vrijgevestigde logopedist hem/haar thuis of in de praktijk behandelen. Logopedische stoornissen die op kunnen treden na een beroerte zijn de volgende: slikproblemen, afasie ( taalproblemen, men kan bijv. de woorden niet vinden of begrijpt de taal niet meer), dysartrie ( moeite om klanken en woorden duidelijk uit te spreken), verbale apraxie ( een onvermogen om op verzoek tot woorden te komen), stembandverlamming, mondmotorische en sensibilteitsproblemen ( bijv. verlamming van n. facialis ( gezichtszenuw)) of een afhangende mondhoek). Vaak treedt een combinatie van deze stoornissen op.

- stoornissen bij ( progressieve) ziektes/ ziektebeelden
Er zijn logopedische problemen te noemen bij ziektebeelden die een progressief/degeneratief verloop hebben die vaak ontstaan zijn in de volwassenleeftijd en door de loop van de jaren verergerd zijn. De kwaliteit van leven wordt hierdoor verslechterd. Zo treedt er bijv. vaak dysartrie op bij mensen met Multiple sclerose (MS) en zijn er slikproblemen, mondmotorische en uitspraakproblemen bij Parkinsonpatienten. Logopedie kan ook nodig zijn bij mensen die de ziekte van Huntington hebben. Afhankelijk van de ernst en het stadium van de ziekte wordt de client behandeld door de logopedist in de vrije vestiging of bijv. door de logopedist die in het verpleeghuis werkt.
Auditieve vaardigheden
Er is sprake van:
-zwakke concentratie bij auditieve taken
-moeite met richten op een geluidsbron
-moeite met het herkennen van woorden die onduidelijk zijn uitgesproken
-moeite met het uitspreken van meerlettergrepige woorden
-klanken die veel op elkaar lijken worden tijdens het spreken verwisseld, terwijl het kind de klanken afzonderlijk wel goed kan maken
-moeite met rijmen
-moeite met het onthouden van opdrachten
-zwakke spraak-taalontwikkeling
-(spellingsproblemen)


 

Contact
Logopediepraktijk Grunberg
Anthonie Fokkerstraat 2
3772 MR Barneveld
Tel: 06 1495 2684
Email: info@communicatiezorg.com of
logopedie@communicatiezorg.com

Openingstijden:
maandag   09.00 - 17.00 uur
dinsdag     09.00 - 17.00 uur
woensdag  09.30 - 17.00 uur
         en    18.00 - 21.00 uur
donderdag 09.00 - 17.00 uur
vrijdag      09.30 - 13.30 uur

U kunt een afspraak met ons maken per telefoon of per
e-mail.


Tijdens behandelingen kunnen we
de telefoon niet opnemen.
Spreekt u dan uw naam en
telefoonnummer in.
Wij bellen u graag terug.