Voorlopig worden bij bestaande en nieuwe logopedie aanmeldingen logopedische behandelingen door middel van online Logopedie gegeven.
Dit in verband met het coronavirus.
< naar de vorige pagina      
Werkkwijze

Hoe begint en verloopt de logopediebehandeling?

Eerste afspraak
Op de afgesproken dag en tijd komt u naar de praktijk. U kan plaats nemen in de wachtkamer en de betreffende logopedist zal u daar ophalen.
Het is prettig als u de volgende papieren bij de hand heeft:
- Verzekeringsgegevens
- Eventuele verslagen van eerdere onderzoeken op logopedisch gebied
- Screeningslijst van de leerkracht (op scholen en peuterspeelzalen bekend)
- Verwijsbrief van huisarts of specialist, indien van toepassing.

De eerste afspraak staat vooral in het teken van kennismaken en duidelijk krijgen wat de hulpvraag is.
Er zal gevraagd worden naar de (medische) voorgeschiedenis en in het geval van kinderen naar de algehele ontwikkeling.
Indien mogelijk wordt er al een begin gemaakt met het logopedisch onderzoek.

Onderzoek
Afhankelijk van het probleem zal het logopedisch onderzoek 1 of meerdere sessies in beslag nemen.
De resultaten van het onderzoek worden besproken en er worden adviezen gegeven.

Indien nodig zullen er afspraken gemaakt worden voor logopedische behandelingen.
De onderzoeksresultaten en conclusies worden schriftelijk vastgelegd en (met toestemming) verstuurd naar de verwijzer en andere betrokkenen (scholen, specialisten enz...).
Daarnaast is er ook met enige regelmaat (telefonisch) overleg met derden.

 
Aanmeldingsformulier
Contact
Logopediepraktijk Grunberg
Koolhovenstraat 2
3772 MT Barneveld
tel: 06 1495 2684
email: info@communicatiezorg.com of
logopedie@communicatiezorg.com
Openingstijden:
maandag   09.00 - 17.00 uur
dinsdag     09.00 - 17.00 uur
woensdag  09.30 - 17.00 uur
en  18.00 - 21.00 uur
donderdag 09.00 - 17.00 uur
vrijdag      09.30 - 13.30 uur
U kunt een afspraak met ons maken per telefoon en per e-mail.
Tijdens behandelingen kunnen we
de telefoon niet opnemen.
Spreekt u dan uw naam en
telefoonnummer in op de voicemail.
Wij bellen u graag terug.